Stedenbouwkundige inlichtingen

Print

Bij verkoop van een perceel of onroerend goed wordt de stedenbouwkundige informatie over de situatie door de notaris of de vastgoedmakelaar opgevraagd. Ook als particulier is het mogelijk deze informatie aan te vragen. Een stedenbouwkundige inlichting kan bestaan uit een uittreksel uit het plannenregister, een uittreksel uit het vergunningenregister, een stedenbouwkundig uittreksel of vastgoedinformatie.
Je kan, mits betaling, drie typedocumenten aanvragen, nl. een uittreksel uit het plannenregister, een uittreksel uit het vergunningenregister en stedenbouwkundige inlichtingen. Deze juridische documenten kan u aanvragen via stedenbouw@liedekerke.be.

De contantbelasting op het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen bedraagt 150 euro per onroerend goed. De verschuldigde contantbelasting wordt aangerekend per kadastraal perceel.