Stedenbouwkundige informatie (vastgoedinformatie)

Print

Wat

Bij de verkoop van een onroerend goed moet er stedenbouwkundige informatie ter beschikking gesteld worden aan de koper.

Dit is informatie over bijvoorbeeld vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen, verkavelingsvoorschriften,...

Deze informatie kan je, tegen betaling, verkrijgen door een aanvraag van één of meerdere van deze documenten:
  • uittreksel uit het gemeentelijk plannenregister (75 euro per onroerend goed)
  • uittreksel uit het gemeentelijk vergunningenregister (75 euro per onroerend goed)
  • stedenbouwkundige inlichtingen (150 euro per onroerend goed)
Gemeentelijk plannenregister

Bevat informatie over gewestplan, bouwverordening, stedenbouwkundige verordening en woningbouwgebieden.

Gemeentelijk vergunningenregister

Bevat informatie over de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, omgevingsvergunningen, attesten, bouwmisdrijven en meldingen.

Stedenbouwkundige inlichtingen

Bevat een uittreksel uit het plannenregister, een uittreksel uit het vergunningenregister én bijkomende informatie over milieu en natuur, huisvesting, economie, erfgoed en leegstand.

Voorwaarden

De Stedenbouwkundige inlichtingen moeten afgeleverd worden aan de koper bij de verkoop van een onroerend goed.

Op het moment van de verkoop van het onroerend goed mag de voorgelegde stedenbouwkundige informatie niet ouder zijn dan één jaar.

Wie kan dit aanvragen?

  • particulieren
  • notarissen
  • vastgoedmakelaars

Hoe aanvragen

Via dit formulier
Na het indienen van de aanvraag krijgt u via mail een bevestiging van uw aanvraag.
Zodra een aanvraag verstuurd is, kan ze niet meer geannuleerd worden.
Het aangevraagde document wordt samen met de factuur via de post afgeleverd binnen een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

Kostprijs

  • uittreksel uit het gemeentelijk plannenregister (75 euro per onroerend goed)
  • uittreksel uit het gemeentelijk vergunningenregister (75 euro per onroerend goed)
  • stedenbouwkundige inlichtingen (150 euro per onroerend goed)