Voorontwerp bespreking

Print

Wat?

De architect maakt een studie van het bouwproject waarbij hij rekening houdt met jouw wensen en behoeften, jouw budget, het bouwterrein en de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning. Het resultaat is een voorontwerp dat je een eerste beeld geeft van hoe jouw toekomstige project er kan uitzien. Een goed doordacht voorontwerp is van essentieel belang, het vormt namelijk de basis voor alles wat volgt. Neem dus ruim de tijd om het grondig te evalueren. Als het ontwerp niet beantwoordt aan je verwachtingen, is dit het geschikte moment om bij te sturen. Wijzigingen doorvoeren tijdens het bouwproces kan de werken vertragen en de kosten doen oplopen.

Een voorontwerp bespreek je dus best op voorhand met de afdeling omgeving, voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning. Aan de hand van duidelijke schetsen, tekeningen of plannen kan je project afgetoetst worden aan de huidige wetgevingen, stedenbouwkundige voorschriften, enzovoort.

Nog geen architect gevonden? Neem dan hier een kijkje.

Voor wie?

  • Particulieren die de haalbaarheid van hun bouwproject (een- of meergezinswoning) op voorhand wensen af te toetsen.

  • Architecten, makelaars of ontwikkelaars die een groter project plannen, ontwerpen of ontwikkelen in onze gemeente.

Procedure

  • Particulier bouwproject (een- of meergezinswoning): stuur een mail met jouw vragen naar stedenbouw@liedekerke.be en voeg onderstaande documenten toe.
  • Projectontwikkeling op grote schaal (groepswoningbouw, gebiedsontwikkeling): maak een afspraak per mail naar stedenbouw@liedekerke.be en voeg onderstaande documenten toe:
  1. Adres of kadasternummer van het onroerend goed
  2. Foto’s van de bestaande toestand van het gebouw of het terrein
  3. Een ontwerpvoorstel, 3D-beeld of schets met de concrete inplanting, afmetingen van het goed, gabariten en de afstanden tot de perceelsgrenzen ...
  4. Beknopte omschrijving van de werken, specifieke vragen ...
  5. Andere relevante documenten

Hoe meer gegevens je bijvoegt, hoe beter wij een beeld van jouw plan kunnen vormen en hoe beter wij de haalbaarheid van jouw project kunnen beoordelen. Als wij gegevens ontbreken om een advies of ruimtelijke afweging te kunnen uitvoeren, laten we jou dat weten.