Principeaanvraag

Print

Als u plannen heeft waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft, kan het nuttig zijn om eerste een principeaanvraag in te dienen. Men noemt dit ook wel vooroverleg. Een principeaanvraag is met name zinvol wanneer het vooraf onvoldoende duidelijk voor u is of de gemeente de omgevingsvergunning zal verlenen wanneer u die aanvraagt. De gemeente kan de vergunning namelijk ook weigeren. U heeft dan een volledige aanvraag moeten samenstellen (inclusief tekeningen en berekeningen), u heeft de nodige investeringen gedaan in kosten, moeite en tijd en uiteindelijk heeft u enkel een weigeringsbesluit en een legesfactuur voor de kosten die de gemeente heeft gemaakt om uw aanvraag te behandelen. Om dit te voorkomen biedt de gemeente de mogelijkheid om eerst een principeaanvraag in te dienen.

Waarom?

Als u eerst een principeaanvraag indient, krijgt u een goed beeld van de kans van slagen van uw ontwerpplan voordat u het gaat uitwerken en dus kosten maakt voor het (laten) tekenen en berekenen van uw plan. U hoeft namelijk bij een principeaanvraag geen volledig uitgewerkt plan in te dienen. Uiteraard geldt wel dat de zekerheid die de gemeente u kan bieden afhangt van de duidelijkheid van de stukken die u indient. Een ander voordeel is dat de wettelijke vergunningprocedure vaak sneller gaat als uw plan al in vooroverleg is beoordeeld.

Hoe indienen?

Hoe meer gegevens u bijvoegt, hoe beter wij een beeld van uw plan kunnen vormen en hoe beter wij de haalbaarheid van uw plan kunnen beordelen. Wij raden u aan om uw plan in ieder geval te verduidelijken met (schets)tekeningen en eventueel foto's. Als wij gegevens missen om een welstandsadvies of ruimtelijke afweging te kunnen uitvoeren, laten we dat aan u weten.

Wij ontvangen uw aanvraag en de bijbehorende stukken bij voorkeur digitaal via stedenbouw@liedekerke.be of via het loket ruimtelijke ordening.