Stedenbouwkundige verordeningen

Print

Stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen

Bij het optrekken van nieuwe gebouwen, het uitvoeren van bestemmingswijzigingen of het uitvoeren van vergunningsplichtige verbouwingswerken moet de vergunninghouder het nodige aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen aanleggen, zoals bepaald in de verordening.

Door het gemeentebestuur wordt een contantbelasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg.

Stedenbouwkundige verordening hemelwater

Een stedenbouwkundige verordening legt bijkomende regels vast over de wijze waarop gebouwd kan worden. Deze verordening vormt een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geldt in heel Vlaanderen, de provincie of de gemeente.

Wil je bouwen, herbouwen of een gebouw uitbreiden? Wil je een verharding aanleggen, heraanleggen of uitbreiden?
Hou dan rekening met de bepalingen van gewestelijke (Vlaamse) en provinciale stedenbouwkundige verordeningen.

Bent u op zoek naar een hemelwaterinstallatie? Reni is een dienstverlening van FARYS gericht op (her)gebruik van regenwater.
Reni biedt totaalpakketten aan voor regenwaterrecuperatie, volledig aangepast aan uw eigen behoeften. Meer info vindt u op  de website van Reni.