Melden aanplakking gele affiche, start en einde der werken

Print

Tijdens het verloop van je aanvraag omgevingsvergunning en/of melding dien je één of meerdere van onderstaande acties te melden via je dossier op het omgevingsloket. 

  • Aanplakking gele affiche start openbaar onderzoek
  • Aanplakking gele affiche beslissing (niet van toepassing bij weigering via vereenvoudigde procedure)
  • Aanplakking aktename van een melding
  • Start der werken
  • Einde der werken