Omgevingsvergunning

Vooraleer u enig bouwwerk aanvangt, is het raadzaam op voorhand inlichtingen in te winnen. Voor een groot aantal werken is een omgevingsvergunning vereist. De wetgeving over ruimtelijke ordening is constant in beweging.