Publiek loket

Je kan de lopende openbare onderzoeken en beslissingen raadplegen op het publiek omgevingsloket van de Vlaamse overheid.