Toekenning nieuwe straatnaam | Rita Deneveplein

Print
Het gemeentebestuur deelt mee dat er een openbaar onderzoek wordt gehouden aangaande de toekenning van een nieuwe straatnaam.

De benaming Rita Deneveplein werd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2020 principieel vastgesteld.

Het openbaar onderzoek loopt van 13 juli 2020 tot en met 11 augustus 2020. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor 12 augustus 2020. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur.