Vast bureau

Print

Wat?

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau.
Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

Besluitenlijsten 2019

dinsdag 8 januaribesluitenlijst
donderdag 17 januaribesluitenlijst
dinsdag 29 januaribesluitenlijst
dinsdag 5 februaribesluitenlijst
donderdag 14 februaribesluitenlijst
donderdag 26 februaribesluitenlijst
donderdag 14 maartbesluitenlijst
donderdag 26 maartbesluitenlijst
dinsdag 2 aprilbesluitenlijst
dinsdag 16 aprilbesluitenlijst
dinsdag 30 aprilbesluitenlijst
donderdag 9 meibesluitenlijst
donderdag 16 meibesluitenlijst
dinsdag 28 meibesluitenlijst
donderdag 6 junibesluitenlijst
donderdag 13 junibesluitenlijst
donderdag 25 junibesluitenlijst
dinsdag 2 julibesluitenlijst
donderdag 18 julibesluitenlijst
donderdag 8 augustusbesluitenlijst
donderdag 22 augustusbesluitenlijst
dinsdag 3 septemberbesluitenlijst
donderdag 12 septemberbesluitenlijst
dinsdag 24 septemberbesluitenlijst
donderdag 10 oktoberbesluitenlijst
dinsdag 22 oktoberbesluitenlijst
dinsdag 5 novemberbesluitenlijst
donderdag 14 novemberbesluitenlijst
dinsdag 26 novemberbesluitenlijst
dinsdag 3 decemberbesluitenlijst

 

Huishoudelijk reglement

De werking van het vast bureau is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het OCMW-decreet.

Huishoudelijk reglement