Vast bureau

Print

Wat?

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau.
Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

Huishoudelijk reglement

De werking van het vast bureau is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het OCMW-decreet.

Samenstelling