Vast bureau

Print

Wat?

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het vast bureau neemt het dagelijks bestuur van het OCMW waar.

Tot de taken van het vast bureau behoren:

- voorbereiden van de besluiten van de OCMW-raad (beleidsvoorbereiding);
- uitvoeren van de besluiten van de OCMW-raad (beleidsuitvoering);
- uitoefenen van de bevoegdheden die de OCMW-raad of andere wettelijke en decretale bepalingen hem toevertrouwen (de gedelegeerde bevoegdheden);
- uitoefenen van specifiek toegewezen bevoegdheden (bv. afleveren van vergunningen).

Het vast bureau is onder meer bevoegd voor:
- het beheer over de inrichtingen en eigendommen van het OCMW
- het aanstellen en het ontslaan van het personeel
- het financiële beheer van het OCMW
- het plaatsen van overheidsopdrachten
- het vertegenwoordigen van het OCMW in gerechtelijke procedures

Het vast bureau beslist collegiaal.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking van het vast bureau.

Besluitenlijsten

8 januari 2019besluitenlijst7 januari 2020besluitenlijst7 januari 2021besluitenlijst
17 januari 2019besluitenlijst16 januari 2020besluitenlijst14 januari 2021besluitenlijst
29 januari 2019besluitenlijst28 januari 2020besluitenlijst28 januari 2021besluitenlijst
5 februari 2019besluitenlijst4 februari 2020besluitenlijst4 februari 2021besluitenlijst
14 februari 2019besluitenlijst13 februari 2020besluitenlijst11 februari 2021besluitenlijst
26 februari 2019besluitenlijst3 maart 2020besluitenlijst4 maart 2021besluitenlijst
14 maart 2019besluitenlijst12 maart 2020besluitenlijst11 maart 2021besluitenlijst
26 maart 2019besluitenlijst24 maart 2020besluitenlijst18 maart 2021besluitenlijst
2 april 2019besluitenlijst2 april 2020besluitenlijst25 maart 2021besluitenlijst
16 april 2019besluitenlijst16 april 2020besluitenlijst1 april 2021besluitenlijst
30 april 2019besluitenlijst28 april 2020besluitenlijst  
9 mei 2019besluitenlijst7 mei 2020besluitenlijst  
16 mei 2019besluitenlijst14 mei 2020besluitenlijst  
28 mei 2019besluitenlijst19 mei 2020besluitenlijst  
6 juni 2019besluitenlijst4 juni 2020besluitenlijst  
13 juni 2019besluitenlijst11 juni 2020besluitenlijst  
25 juni 2019besluitenlijst30 juni 2020besluitenlijst  
2 juli 2019besluitenlijst9 juli 2020besluitenlijst  
18 juli 2019besluitenlijst6 augustus 2020besluitenlijst  
8 augustus 2019besluitenlijst20 augustus 2020besluitenlijst  
22 augustus 2019besluitenlijst27 augustus 2020besluitenlijst  
3 september 2019besluitenlijst3 september 2020besluitenlijst  
12 september 2019besluitenlijst10 september 2020besluitenlijst  
24 september 2019besluitenlijst17 september 2020besluitenlijst  
10 oktober 2019besluitenlijst1 oktober 2020 besluitenlijst  
22 oktober 2019besluitenlijst8 oktober 2020besluitenlijst  
5 november 2019besluitenlijst15 oktober 2020besluitenlijst  
14 november 2019besluitenlijst29 oktober 2020besluitenlijst  
26 november 2019besluitenlijst12 november 2020besluitenlijst  
3 december 2019besluitenlijst26 november 2020besluitenlijst  
19 december 2019besluitenlijst10 december 2020besluitenlijst  
  22 december 2020besluitenlijst  
      

 

Huishoudelijk reglement

De werking van het vast bureau is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het OCMW-decreet.

Huishoudelijk reglement