Raad voor maatschappelijk welzijn

Print

Wat?

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. De leden van de raad worden verkozen door de gemeenteraad. Onder zijn leden duidt de raad een voorzitter aan. De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn behoort, tenzij de wet het anders bepaalt.

De raad vergadert minstens eenmaal per maand. De vergaderingen zijn openbaar. Elk lid van de raad is in verband met de sociale dienst en de dienstverlening naar de inwoners toe gehouden tot de zwijgplicht.

Indien u zich wenst te abonneren op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn, kunt u dit aan de hand van een mailtje naar 1770@liedekerke.be.

Vergaderingen 2018

maandag 22 januarioverzichtslijstnotulen
maandag 19 februarioverzichtslijstnotulen
maandag 19 maartoverzichtslijstnotulen
maandag 16 apriloverzichtslijstnotulen
maandag 14 meioverzichtslijstnotulen
maandag 18 junioverzichtslijstnotulen
maandag 10 septemberoverzichtslijstnotulen
maandag 15 oktoberoverzichtslijstnotulen
maandag 12 novemberoverzichtslijst 
maandag 10 decemberagenda 

 

Vergaderingen 2016-2017

DatumAgendaLijst besluitenNotulen
maandag 16 januari 2017agenda 16 januari 2017overzichtslijst 16 januari 2017notulen 16 januari 2017
maandag 13 februari 2017agenda 13 februari 2017overzichtslijst 13 februari 2017notulen 13 februari 2017
maandag 13 maart 2017agenda 13 maart 2017overzichtslijst 13 maart 2017notulen 13 maart 2017
maandag 24 april 2017agenda 24 april 2017overzichtslijst 24 april 2017notulen 24 april 2017
maandag 15 mei 2017agenda 15 mei 2017overzichtslijst 15 mei 2017notulen 15 mei 2017
maandag 11 september 2017agenda 11 september 2017overzichtslijst 11 september 2017notulen 11 september 2017
maandag 25 september 2017agenda 25 september 2017overzichtslijst 25 september 2017notulen 25 september 2017
maandag 16 oktober 2017agenda 16 oktober 2017overzichtslijst 16 oktober 2017notulen 16 oktober 2017
maandag 13 november 2017agenda 13 november 2017overzichtslijst 13 november 2017notulen 13 november 2017
maandag 11 december 2017agenda 11 december 2017overzichtslijst 11 december 2017notulen 11 december 2017

 

DatumAgendaLijst besluitenNotulen
maandag 18 januari 2016agenda 18 januari 2016overzichtslijst 18 januari 2016notulen 18 januari 2016
maandag 15 februari 2016agenda 15 februari 2016overzichtslijst 15 februari 2016notulen 15 februari 2016
maandag 14 maart 2016agenda 14 maart 2016overzichtslijst 14 maart 2016notulen 14 maart 2016
maandag 18 april 2016agenda 18 april 2016overzichtslijst 18 april 2016notulen 18 april 2016
maandag 23 mei 2016agenda 23 mei 2016overzichtslijst 23 mei 2016notulen 23 mei 2016
maandag 20 juni 2016agenda 20 juni 2016overzichtslijst 20 juni 2016notulen 20 juni 2016
maandag 12 september 2016agenda 12 september 2016overzichtslijst 12 september 2016notulen 12 september 2016
maandag 17 oktober 2016agenda 17 oktober 2016overzichtslijst 17 oktober 2016notulen 17 oktober 2016
maandag 14 november 2016agenda 14 november 2016overzichtslijst 14 november 2016notulen 14 november 2016
maandag 12 december 2016agenda 12 december 2016overzichtslijst 12 december 2016notulen 12 december 2016

 

Vergadering bijwonen als publiek

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in de raadzaal van het sociaal huis.

De bijeenkomsten zijn openbaar. De agendapunten die over personen handelen, bespreekt de raad achter gesloten deuren. Dit is vermeld op de agenda.

In de zaal is er een publiekstribune. Bezoekers nemen plaats op de publiekstribune. Er zijn een tiental plaatsen beschikbaar. Reserveren hoeft niet. Het publiek blijft rustig zitten tijdens de vergadering.

Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u eerst de agenda van de vergadering raadplegen op deze webpagina.

Huishoudelijk reglement

De werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het OCMW-decreet.

Huishoudelijk reglement

OCMW-raadsleden