Raad voor maatschappelijk welzijn

Print

Wat?

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. De leden van de gemeenteraad zijn automatisch ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn behoort, tenzij de wet het anders bepaalt.

De raad vergadert minstens eenmaal per maand, voorafgaand aan de gemeenteraad. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Elk lid van de raad is in verband met de sociale dienst en de dienstverlening naar de inwoners toe gehouden tot de zwijgplicht.

Indien u zich wenst te abonneren op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn, kunt u dit aan de hand van een mailtje naar 1770@liedekerke.be.

Vergaderingen 2019

donderdag 3 januarioverzichtslijstnotulen
donderdag 24 januarioverzichtslijstnotulen
donderdag 21 februarioverzichtslijstnotulen
donderdag 21 maartoverzichtslijstnotulen
donderdag 25 apriloverzichtslijstnotulen
donderdag 23 meioverzichtslijstnotulen
donderdag 20 junioverzichtslijstnotulen
donderdag 19 septemberoverzichtslijstnotulen
donderdag 24 oktoberoverzichtslijstnotulen
donderdag 21 novemberoverzichtslijst 
donderdag 12 decemberagenda 

 

Vergaderingen 2018

maandag 22 januarioverzichtslijstnotulen
maandag 19 februarioverzichtslijstnotulen
maandag 19 maartoverzichtslijstnotulen
maandag 16 apriloverzichtslijstnotulen
maandag 14 meioverzichtslijstnotulen
maandag 18 junioverzichtslijstnotulen
maandag 10 septemberoverzichtslijstnotulen
maandag 15 oktoberoverzichtslijstnotulen
maandag 12 novemberoverzichtslijstnotulen
maandag 10 decemberoverzichtslijstnotulen

 

Vergadering bijwonen als publiek

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in de raadzaal van het sociaal huis.

De bijeenkomsten zijn openbaar. De agendapunten die over personen handelen, bespreekt de raad achter gesloten deuren. Dit is vermeld op de agenda.

In de zaal is er een publiekstribune. Bezoekers nemen plaats op de publiekstribune. Er zijn een tiental plaatsen beschikbaar. Reserveren hoeft niet. Het publiek blijft rustig zitten tijdens de vergadering.

Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u eerst de agenda van de vergadering raadplegen op deze webpagina.

Huishoudelijk reglement

De werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het OCMW-decreet.

Huishoudelijk reglement

Jaarrekening

Jaarrekening 2018

De jaarrekening van het OCMW werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 april 2019.

Raadsleden