Raad voor maatschappelijk welzijn

Print

Wat?

De leden van de gemeenteraad vormen de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de gemeenteraad is ook voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De OCMW-raad vergadert elke maand, uitgezonderd in juli en augustus. De vergaderingen hebben plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, steeds op donderdag om 20.00 uur, gevolgd door de vergadering van de gemeenteraad. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda van de vergaderingen vindt u op deze website.

De OCMW-raad beschikt over de volheid van bevoegdheid. De OCMW-raad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor die zaken tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan ander orgaan van het OCMW, zoals het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst. De OCMW-raad bepaalt het beleid en stelt de algemene regels (reglementen) vast.

Het Decreet Lokaal Bestuur regelt de werking van de OCMW-raad.

Vergaderingen 2021

donderdag 21 januariagenda 
donderdag 25 februari  
donderdag 25 maart  
donderdag 22 april  
donderdag 20 mei  
donderdag 24 juni  
donderdag 16 september  
donderdag 21 oktober  
donderdag 18 november  
donderdag 16 december  

 

Vergaderingen 2020

donderdag 23 januari besluitenlijstnotulen 
donderdag 20 februari besluitenlijstnotulen 
donderdag 19 maart AFGELAST  
donderdag 23 aprilbesluitenlijstnotulen 
donderdag 28 meibesluitenlijstnotulen 
donderdag 25 junibesluitenlijstnotulen 
donderdag 24 septemberbesluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 22 oktoberbesluitenlijstnotulenvideoverslag
donderdag 19 november besluitenlijstnotulenvideoverslag
donderdag 3 decemberbesluitenlijstnotulenvideoverslag
donderdag 17 decemberbesluitenlijst videoverslag

 

Vergaderingen 2019

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Vergadering bijwonen als publiek

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in de raadzaal van het sociaal huis.

De bijeenkomsten zijn openbaar. De agendapunten die over personen handelen, bespreekt de raad achter gesloten deuren. Dit is vermeld op de agenda.

In de zaal is er een publiekstribune. Bezoekers nemen plaats op de publiekstribune. Er zijn een tiental plaatsen beschikbaar. Reserveren hoeft niet. Het publiek blijft rustig zitten tijdens de vergadering.

Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u eerst de agenda van de vergadering raadplegen op deze webpagina.

Huishoudelijk reglement/Deontologische code

De werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het decreet lokaal bestuur.

De deontologische code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat.

Raadsleden