Bijzonder comité voor de sociale dienst

Print

Wat?

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft een bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bijzonder comité is bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité doet dit:
- op neutrale wijze
- met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager
- op basis van een sociaal verslag

De vergaderingen zijn niet openbaar. Een hulpaanvrager kan vragen om gehoord te worden door het bijzonder comité.

Het Decreet Lokaal Bestuur regelt de bevoegdheden van het bijzonder comité.

Huishoudelijk reglement

De werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het OCMW-decreet.