Bijzonder comité beleid

Print

Wat?

Het bijzonder comité beleid bestaat uit de voorzitter van het OCMW en drie raadsleden. Het is belast met de voorbereiding en opvolging van de beleidsplannen en het dagelijks bestuur. Het comité is eveneens bevoegd voor het overleg tussen het OCMW en de instellingen en diensten voor maatschappelijk werk die gevestigd zijn of werkzaam zijn op het grondgebied van de gemeente en met overige erkende dienstverlenende instellingen en organisaties. 

Verdere bevoegdheden zijn het vaststellen en uitvoeren van aanbestededingen voor overheidsopdrachten. In geval van onvoorziene omstandigheden is men ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachten. Het comité volgt de bouwprojecten en infrastructuurwerken ook verder op.

Huishoudelijk reglement

De werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het OCMW-decreet.

Huishoudelijk reglement

Samenstelling