OCMW-bestuur

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is gevestigd in het sociaal huis. De voornaamste taak van het OCMW is het verzekeren van dienstverlening aan alle inwoners van Liedekerke. De maatschappelijke dienstverlening biedt bescherming aan personen en gezinnen die niet meer beschikken over voldoende middelen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het hoofddoel van de maatschappelijke dienstverlening is er dan ook voor zorgen dat iedereen een menselijk waardig leven kan leiden. Hier vindt u meer informatie over de beleidsorganen van het OCMW.