Jaaractieplan 2020

Print

Aan het begin van deze legislatuur werd door het gemeentebestuur voor de komende jaren een meerjarenplan opgesteld. Hieruit zijn jaaractieplannen voortgevloeid. Dit zijn voor het gemeentebestuur de prioriteiten voor het lopende jaar. De schepenen willen, elk voor hun bevoegdheid, graag een eerste update geven van de acties die reeds ondernomen zijn in het eerste deel van 2020, van diegene die momenteel nog lopende zijn en van de acties die er nog zitten aan te komen in 2020.

De reguliere werking werd hier niet in opgenomen omdat deze continu doorloopt. Deze acties zijn nieuwe acties die dit jaar hetzij reeds afgewerkt werden, hetzij nog uitgewerkt zullen worden. Hieronder vindt u een overzicht van de stand van zaken volgens de bevoegdheden van de schepenen: