Klachtenbehandeling

Print

Klachten gaan over de werking of dienstverlening van een dienst van het lokaal bestuur: een foutieve handelswijze van personeelsleden, een abnormaal trage behandeling van uw probleem, slechte wil, het uitblijven van initiatief … Opgelet: Dit is niet hetzelfde als meldingen.

Een klacht kan zowel betrekking hebben op:
  • een foutief of niet tijdig verrichten van een handeling of prestatie
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.

Procedure voor klachten