Klachtenbehandeling

Print

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een burger of gebruiker van de dienstverlening van het lokaal bestuur klaagt over een door het lokaal bestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie. Opgelet: Dit is niet hetzelfde als meldingen.

Een klacht kan zowel betrekking hebben op:
  • een foutief verrichten van een handeling of prestatie
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie
  • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling of prestatie
  • het niet nakomen van gemaakte afspraken.

Reglement

Klacht indienen