Gemeenteraad

Print

Wat?

De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente. De gemeenteraadsleden stellen de reglementen op en nemen belangrijke beslissingen. Het dagelijkse bestuur wordt hiermee bepaald.

Het aantal gemeenteraadsleden staat in verhouding tot het bevolkingsaantal van de gemeente. De raad in Liedekerke kent 23 leden, de burgemeester en de schepenen inbegrepen. De bestuursmeerderheid bestaat uit een coalitie van CD&V Plus, Sp.a Vooruit en Open Vld. Zij beschikt over 14 van de 23 zetels in de gemeenteraad.

De gemeenteraad komt in principe elke maand bijeen, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Opperstraat 31. Deze beginnen steeds om 20.00 uur. De zittingen zijn openbaar.

Indien u zich wenst te abonneren op de agenda van de gemeenteraad, kunt u dit aan de hand van een mailtje naar 1770@liedekerke.be.

Vergaderingen 2019

donderdag 3 januarioverzichtslijstnotulen
donderdag 24 januarioverzichtslijstnotulen
donderdag 21 februarioverzichtslijstnotulen
donderdag 21 maartoverzichtslijstnotulen
donderdag 25 apriloverzichtslijstnotulen
donderdag 23 meioverzichtslijstnotulen
donderdag 20 junioverzichtslijstnotulen
donderdag 19 septemberoverzichtslijstnotulen
donderdag 24 oktoberoverzichtslijst 
donderdag 21 novemberagenda 
donderdag 12 december  

 

Vergaderingen 2018

donderdag 25 januari

overzichtslijstnotulen
donderdag 22 februarioverzichtslijstnotulen
donderdag 22 maartoverzichtslijstnotulen
donderdag 19 apriloverzichtslijstnotulen
donderdag 24 meioverzichtslijstnotulen
donderdag 21 junioverzichtslijstnotulen
donderdag 13 septemberoverzichtslijstnotulen
donderdag 18 oktoberoverzichtslijstnotulen
donderdag 15 novemberoverzichtslijstnotulen
donderdag 13 decemberoverzichtslijstnotulen

 

Vergadering bijwonen als publiek

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. De agendapunten die over personen handelen, bespreekt de gemeenteraad achter gesloten deuren. Dit is vermeld op de agenda.

In de zaal is er een publiekstribune. Bezoekers nemen plaats op de publiekstribune. Er zijn een twintigtal plaatsen beschikbaar. Reserveren hoeft niet. Het publiek blijft rustig zitten tijdens de vergadering.

Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u eerst de agenda van de vergadering raadplegen op deze webpagina.

Huishoudelijk reglement

De werking van de gemeenteraad is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het Gemeentedecreet.

 

Jaarrekening

Jaarrekening 2018

De jaarrekening van de gemeente werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2019.

Raadsleden