Financieel directeur

Print

In alle gemeenten en OCMW’s is er één financieel directeur voor de beide organisaties. Hij doet wat voordien de financieel beheerder van de gemeente en de financieel beheerder van het OCMW deden. De financieel directeur wordt aangesteld door de gemeenteraad.

De financieel directeur is de raadgever van het bestuur over zaken met een financiële of budgettaire impact. Hij staat in voor de financiële organisatie van het bestuur. Hij geeft leiding aan de financiële dienst. Hij organiseert de boekhouding en beheert de financiële rekeningen.

Met zijn visum bevestigt de financieel directeur dat de voorgenomen bestelaanvragen wettig en regelmatig zijn. Hij ondertekent samen met de algemeen directeur de betalingsopdrachten aan de financiële instellingen.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer. Hij doet de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten, desnoods met een dwangbevel via de gerechtsdeurwaarder.

De financieel directeur is lid van het managementteam. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van de financiële nota van het meerjarenplan.

De financieel directeur stelt de jaarrekeningen op.

Het Decreet Lokaal Bestuur regelt de bevoegdheden van de financieel directeur.