Financieel directeur

Print

De financieel directeur, Skrållan De Goditiabois, is de raadgever van het bestuur over zaken met een financiële of budgettaire impact.

De financieel directeur staat in voor de financiële organisatie van het lokaal bestuur. Zij werkt het voorontwerp uit van de beleidsdocumenten en zorgt daarbij meer specifiek voor de financiële vertaling van de beleidskeuzes en -beslissingen. Naast haar taken inzake beleidsplanning waakt de financieel beheerder over de tijdigheid, volledigheid en correctheid van de binnenkomende en uitgaande kasstromen. Zij organiseert de boekhouding, beheert de financiële rekeningen in naam en opdracht van de gemeente en verzorgt diverse verslaggeving naar de verschillende politieke en ambtelijke organen. In het kader van de beleidsevaluatie maakt de financieel directeur jaarlijks de rekening op en werkt actief mee aan de aanpassingen en bijsturingen van de beleidsdocumenten.

De financieel directeur geeft leiding aan de financiële dienst.