Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW)

Wat?

De leden van de gemeenteraad vormen de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de gemeenteraad is ook voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De OCMW-raad vergadert elke maand, uitgezonderd in juli en augustus. De vergaderingen hebben plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, steeds op donderdag om 20.00 uur, gevolgd door de vergadering van de gemeenteraad. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda van de vergaderingen vindt u op deze website.

De OCMW-raad beschikt over de volheid van bevoegdheid. De OCMW-raad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor die zaken tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan ander orgaan van het OCMW, zoals het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst. De OCMW-raad bepaalt het beleid en stelt de algemene regels (reglementen) vast.

Het Decreet Lokaal Bestuur regelt de werking van de OCMW-raad.

Vergaderingen 2024

donderdag 25 januari 2024besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 22 februari 2024besluitenlijst audioverslag
donderdag 28 maart 2024   
donderdag 25 april 2024   
donderdag 16 mei 2024   
donderdag 27 juni 2024   
donderdag 19 september 2024   
donderdag 24 oktober 2024   
donderdag 21 november 2024   
donderdag 5 december 2024   

 

Vergaderingen 2023

donderdag 19 januari 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 16 februari 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 16 maart 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 20 april 2023besluitenlijstnotulen audioverslag
donderdag 25 mei 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 22 juni 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 14 september 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 19 oktober 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 16 november 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 14 december 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
    
    

 

Vergaderingen 2022

Vergaderingen 2020

donderdag 23 januari besluitenlijstnotulen 
donderdag 20 februari besluitenlijstnotulen 
donderdag 19 maart AFGELAST  
donderdag 23 aprilbesluitenlijstnotulen 
donderdag 28 meibesluitenlijstnotulen 
donderdag 25 junibesluitenlijstnotulen 
donderdag 24 septemberbesluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 22 oktoberbesluitenlijstnotulenvideoverslag
donderdag 19 november besluitenlijstnotulenvideoverslag
donderdag 3 decemberbesluitenlijstnotulenvideoverslag
donderdag 17 decemberbesluitenlijstnotulenvideoverslag

 

Vergaderingen 2019

donderdag 1 januari besluitenlijstnotulen
donderdag 24 januaribesluitenlijstnotulen
donderdag 21 februaribesluitenlijstnotulen
donderdag 21 maartbesluitenlijstnotulen
donderdag 25 aprilbesluitenlijstnotulen
donderdag 23 meibesluitenlijstnotulen
donderdag 20 junibesluitenlijstnotulen
donderdag 19 septemberbesluitenlijstnotulen
donderdag 24 oktoberbesluitenlijstnotulen
donderdag 21 novemberbesluitenlijstnotulen
donderdag 12 decemberbesluitenlijstnotulen

 

Vergadering bijwonen als publiek

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in de raadzaal van het sociaal huis.

De bijeenkomsten zijn openbaar. De agendapunten die over personen handelen, bespreekt de raad achter gesloten deuren. Dit is vermeld op de agenda.

In de zaal is er een publiekstribune. Bezoekers nemen plaats op de publiekstribune. Er zijn een tiental plaatsen beschikbaar. Reserveren hoeft niet. Het publiek blijft rustig zitten tijdens de vergadering.

Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u eerst de agenda van de vergadering raadplegen op deze webpagina.

Huishoudelijk reglement/Deontologische code

De werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het decreet lokaal bestuur.

De deontologische code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat.

Gedeeltelijke vernietiging besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 september 2020 - Kennisneming

 

Raadsleden