OCMW-personeel

Na 31 december 2017 werd de Rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel gewijzigd door de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van: