Gemeenteraad

Wat?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente. De raad telt 23 leden, de burgemeester en schepenen inbegrepen.

De bestuursmeerderheid bestaat uit een coalitie gevormd door CD&V Plus (7 zetels) sp.a vooruit (5 zetels) en Open VLD (2 zetels).

De gemeenteraad vergadert elke maand, uitgezonderd in juli en augustus. De vergaderingen hebben plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, steeds op donderdagavond, na de vergadering van de OCMW-raad. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda van de vergaderingen vindt u op deze website.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente, zoals de burgemeester, het college, de algemeen directeur of de financieel directeur. De gemeenteraad bepaalt ook het beleid en stelt de algemene regels (reglementen) vast.

Het Decreet Lokaal Bestuur regelt de werking van de gemeenteraad.

Vergaderingen 2024

donderdag 25 januari 2024besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 22 februari 2024besluitenlijst audioverslag
donderdag 28 maart 2024   
donderdag 25 april 2024   
donderdag 16 mei 2024   
donderdag 27 juni 2024   
donderdag 19 september 2024   
donderdag 24 oktober 2024   
donderdag 21 november 2024   
donderdag 5 december 2024   

 

Vergaderingen 2023

donderdag 19 januari 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
audioverslag
donderdag 16 februari 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 16 maart 2023besluitenlijstnotulen

audioverslag
audioverslag
audioverslag

donderdag 20 april 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 25 mei 2023besluitenlijstnotulen

audioverslag
audioverslag

donderdag 22 juni 2023besluitenlijst
 
notulenaudioverslag
audioverslag
donderdag 14 september 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 19 oktober 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 16 november 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 14 december 2023besluitenlijstnotulenaudioverslag
    
    

 

Vergaderingen 2022

Vergaderingen 2020

donderdag 23 januari besluitenlijstnotulen 
donderdag 20 februari besluitenlijstnotulen 
donderdag 19 maart AFGELASTAFGELAST 
donderdag 23 april 

besluitenlijst

notulen

audioverslag
donderdag 28 mei besluitenlijstnotulen 
donderdag 25 juni besluitenlijstnotulen 
donderdag 24 september besluitenlijstnotulenaudioverslag
donderdag 22 oktober besluitenlijstnotulenvideoverslag
donderdag 19 november besluitenlijstnotulenvideoverslag
donderdag 3 decemberbesluitenlijstnotulenvideoverslag
donderdag 17 december besluitenlijstnotulenvideoverslag

 

Vergaderingen 2019

donderdag 3 januari

besluitenlijstnotulen
donderdag 24 januaribesluitenlijstnotulen
donderdag 21 februari besluitenlijstnotulen
donderdag 21 maartbesluitenlijstnotulen
donderdag 25 aprilbesluitenlijstnotulen
donderdag 23 meibesluitenlijstnotulen
donderdag 20 junibesluitenlijstnotulen
donderdag 19 septemberbesluitenlijstnotulen
donderdag 24 oktoberbesluitenlijstnotulen
donderdag 21 novemberbesluitenlijstnotulen
donderdag 12 decemberbesluitenlijstnotulen

   

Vergadering bijwonen als publiek

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. De agendapunten die over personen handelen, bespreekt de gemeenteraad achter gesloten deuren. Dit is vermeld op de agenda.

In de zaal is er een publiekstribune. Bezoekers nemen plaats op de publiekstribune. Er zijn een twintigtal plaatsen beschikbaar. Reserveren hoeft niet. Het publiek blijft rustig zitten tijdens de vergadering.

Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u eerst de agenda van de vergadering raadplegen op deze webpagina.

Huishoudelijk reglement/Deontologische code

De werking van de gemeenteraad is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het decreet lokaal bestuur.

De deontologische code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij het uitoefenen van het mandaat.

Vernietiging besluit van de gemeenteraad van 24 september 2020 - kennisneming.

Engagementsverklaring burgerparticipatie

Tijdens de gemeenteraad van 19 september 2019 kwam een engagementsverklaring tot stand in onderling overleg tussen de politieke fracties van de raad. Deze formuleert de basisprincipes van het participatiebeleid en geeft nadere invulling aan de manier waarop de gemeenteraad vorm geeft aan burgerparticipatie.

Raadsleden