Gemeentepersoneel

Na 31 december 2017 werd de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel gewijzigd door de besluiten van de gemeenteraad van: