Gemeentelijke adviesraden

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het lokaal overleg, samengesteld uit alle actoren die betrokken zijn bij kinderopvang in Liedekerke, heeft als taak:

•          de ontwikkeling van een lokaal beleidsplan
•          advies verlenen over de oprichting van initiatieven in de gemeente
•          een jaarlijkse verslaggeving over en evaluatie van de lokale opvangsituatie en van het beleidsplan
•          het toekennen van een kwaliteitslabel aan voorzieningen
•          het informeren van de ouders over het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod in de gemeente

Het lokaal overleg vergadert minstens tweemaal per jaar. De bijeenkomsten van het lokaal overleg zijn niet openbaar. De vergaderingen van het Lokaal overleg kinderopvang (LOK) vinden steeds plaats om 19.00 uur in de vergaderzaal van het sociaal huis.

31 januariverslag
14 maartverslag
23 meiverslag
26 septembergeen verslag
28 november 
  

 

 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De GECORO is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers uit Liedekerke die op vlak van ruimtelijke ordening de doelstellingen van het gemeentebestuur evalueren en onderling bespreken. 

De voorzitter roept minimum tweemaal per jaar de commissie samen. De vergaderingen zijn in principe openbaar.

huishoudelijk reglementverslag
  
10 februari 2020verslag
16 maart 2020verslag
19 oktober 2020verslag
17 oktober 2022verslag

Milieuraad (MINA-raad)

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (MINA-raad) adviseert het gemeentebestuur over alle milieuthema’s. De raad kan ook aan beleidsthema’s werken. 

De MINA-raad vergadert tenminste twee keer per jaar;

28 maartverslag
16 aprilverslag

Sportraad

De sportraad bestaat uit een afgevaardigde van iedere sportvereniging in Liedekerke en onafhankelijke experts. Iedere inwoner kan een aanvraag doen om toe te treden tot de sportraad. Op deze pagina vind je meer info.

Cultuurraad

De cultuurraad bestaat uit afgevaardigden van socio-culturele verenigingen in Liedekerke en onafhankelijke (cultuur)experts. Op deze pagina vind je meer informatie over de werking van de cultuurraad.

Seniorenraad

De gemeentelijke adviesraad voor senioren adviseert het gemeentebestuur over het doegroepenbeleid senioren. 

Hier kan u de verslagen en documenten van de seniorenraad raadplegen.

 

Jeugdraad

  • Woon jij in Liedekerke?
  • Ben je tussen 15 en 25 jaar?
  • Wil je mee iets veranderen voor de Liedekerkse jeugd?
  • Heb je een leuk idee waar we samen mee aan de slag kunnen?
  • Werk jij graag mee aan jeugdbeleid en wil je je stem hierin laten horen? Speelruimte, fuifruimte, jeugdverenigingen, armoede, vakantiewerking, klimaat en milieu ... alles kan!

Stuur als de bliksem een mailtje naar jeugd@liedekerke.be en we nemen contact met je op!

Vul hier onze enquête in, wij hebben jouw stem nodig!

Op deze pagina vind je de verslagen van de jeugdraad.