College van burgemeester en schepenen

Wat?

Het college is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het college neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar.

Tot de taken van het college behoren:
- voorbereiden van de besluiten van de gemeenteraad (beleidsvoorbereiding);
- uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad (beleidsuitvoering);
- uitoefenen van de bevoegdheden die de gemeenteraad of andere wettelijke en decretale bepalingen hem toevertrouwen (de gedelegeerde bevoegdheden);
- uitoefenen van specifiek toegewezen bevoegdheden (bv. afleveren van vergunningen).

Het college is onder meer bevoegd voor:
- het beheer over de inrichtingen en eigendommen van de gemeente
- het aanstellen en het ontslaan van het personeel
- het financiële beheer van de gemeente
- het plaatsen van overheidsopdrachten
- het vertegenwoordigen van de gemeente in gerechtelijke procedures

Het college beslist collegiaal. Delegatie van bevoegdheden aan de individuele schepenen is niet mogelijk. Het besluit tot verdeling van de bevoegdheden  onder de leden van het college, is een interne werkindeling met het oog op de voorbereiding van zaken.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking van het college.

Besluitenlijsten

dinsdag 8 januari 2019besluitenlijstdinsdag 7 januari 2020besluitenlijst
donderdag 17 januari 2019besluitenlijstdonderdag 16 januari 2020besluitenlijst
dinsdag 29 januari 2019besluitenlijstdinsdag 28 januari 2020besluitenlijst
dinsdag 5 februari 2019besluitenlijstdinsdag 4 februari 2020besluitenlijst
dinsdag 14 februari 2019besluitenlijstdonderdag 13 februari 2020besluitenlijst
dinsdag 26 februari 2019besluitenlijstdinsdag 3 maart 2020besluitenlijst
donderdag 14 maart 2019besluitenlijstdonderdag 12 maart 2020besluitenlijst
donderdag 26 maart 2019besluitenlijstdinsdag 24 maart 2020besluitenlijst
dinsdag 2 april 2019besluitenlijstdonderdag 2 april 2020besluitenlijst
dinsdag 16 april 2019besluitenlijstdonderdag 16 april 2020besluitenlijst
dinsdag 30 april 2019besluitenlijstdinsdag 28 april 2020besluitenlijst
donderdag 9 mei 2019besluitenlijstdonderdag 7 mei 2020besluitenlijst
donderdag 16 mei 2019besluitenlijstdonderdag 14 mei 2020besluitenlijst
dinsdag 28 mei 2019besluitenlijstdinsdag 19 mei 2020besluitenlijst
donderdag 6 juni 2019besluitenlijstdonderdag 4 juni 2020besluitenlijst
donderdag 13 juni 2019besluitenlijstdonderdag 11 juni 2020besluitenlijst
dinsdag 25 juni 2019besluitenlijstdonderdag 18 juni 2020besluitenlijst
dinsdag 2 juli 2019besluitenlijstdinsdag 30 juni 2020besluitenlijst
donderdag 18 juli 2019besluitenlijstdonderdag 9 juli 2020besluitenlijst
donderdag 8 augustus 2019besluitenlijstdonderdag 6 augustus 2020besluitenlijst
donderdag 22 augustus 2019besluitenlijstdonderdag 20 augustus 2020besluitenlijst
dinsdag 3 september 2019besluitenlijstdonderdag 27 augustus 2020besluitenlijst
donderdag 12 september 2019besluitenlijstdonderdag 3 september 2020besluitenlijst
dinsdag 24 september 2019besluitenlijstdonderdag 10 september 2020 besluitenlijst
dinsdag 22 oktober 2019besluitenlijstdonderdag 17 september 2020besluitenlijst
dinsdag 5 november 2019besluitenlijstdonderdag 1 oktober 2020besluitenlijst
donderdag 14 november 2019besluitenlijstdonderdag 8 oktober 2020besluitenlijst
dinsdag 26 november 2019besluitenlijstdonderdag 15 oktober 2020besluitenlijst
dinsdag 3 december 2019besluitenlijstdonderdag 29 oktober 2020besluitenlijst
donderdag 19 december 2019besluitenlijstdonderdag 12 november 2020besluitenlijst
    

 

Huishoudelijk reglement

De werking van het college van burgemeester en schepenen is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het Gemeentedecreet.

Huishoudelijk reglement