Burgemeester

Hieronder kan u de lijsten met besluiten van de burgemeester terugvinden.
Om privacy redenen zijn alle persoonsgegevens weggelaten uit de titels en toelichtingen. 

De bekendmaking gebeurt door Steven Van Linthout, burgemeester, ingevolge art. 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

De beslissingen die op deze lijst zijn vermeld, kunnen op schriftelijk verzoek worden opgevraagd met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur.

Lijst besluiten 2019

Lijst besluiten 2020

Lijst besluiten 2021

Lijst besluiten 2022