Archiefdocumenten raadplegen

Print

Wat

In het archief kunt u archiefdocumenten raadplegen.

Voorwaarden

 • Archieven jonger dan 100 jaar, vallen onder het Vlaams decreet op de openbaarheid van bestuur. Aangezien deze registers persoonsgegevens bevatten, zijn ze niet openbaar.
   
 • De bevolkingsregisters jonger dan 100 jaar zijn in geen geval ter inzage.
   
 • Voor de akten uit de registers van de Burgerlijke Stand, jonger dan 100 jaar, kunt u een toestemming aanvragen, met daarin duidelijk het doel van de opzoekingen vermeld (bv. stamboomonderzoek). Na voorlegging van een toelating van de Rechtbank kunnen de registers van burgerlijke stand ingekeken worden in het gemeentehuis op de dienst Burgerzaken. 

Uw aanvraag dient gericht te worden tot de
Rechtbank van Eerste Aanleg
Justitiepaleis - Poelaertplein
1000 Brussel
Tel. 02 508 73 77
Fax 02 508 71 61

 • Bent u op zoek naar aktes die ouder zijn dan 100 jaar? Neem alleszins contact op met de dienst Burgerzaken.
  Eventueel kan ook de Heemkring van Liedekerke u verder helpen in uw zoektocht.

Procedure

 • U legitimeert zich met een officieel document van de rechtbank, een identiteitskaart of een ander legitimatiedocument.
 • Uw naam en adres en het doel van uw onderzoek worden ingeschreven in een registers van lezers.
 • U tekent bij elk bezoek het leeszaalregister

Wat meebrengen

 • identiteitskaart of een ander legitimatiedocument