Retributie - Werken aan nutsvoorzieningen

Print

Door het gemeentebestuur wordt een retributie geheven op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein voor het uitvoeren van werken aan permanente nutsvoorzieningen gelegen op het gemeentelijk openbaar domein:

  • voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m² een forfaitair bedrag van 1 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente per kalenderjaar;
  • voor de distributie van elektriciteit en van gas een forfaitair bedrag van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente per kalenderjaar;
  • voor sleufwerken:
    − in rijwegen 2,00 euro;
    − in voetpaden 1,50 euro;
    − in aardewegen 0,90 euro; per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige meter in rekening gebracht.