Retributie - Vrachtwagens

Print

Door het gemeentebestuur wordt een retributie geheven op het parkeren van een voertuig, een sleep- en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton, op de openbare weg binnen de bebouwde kom:

  • gratis voor een maximale duur van acht uur, behalve op de plaatsen waar de reglementering van de blauwe zone, van het bewonersparkeren of een andere reglementering van toepassing is
  • een forfaitair bedrag van 25,00 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.