Retributie - Voornaamsverandering

Print

Het gemeentebestuur heft een retributie op het verzoek om van voornamen te veranderen:

  • het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 100 euro.
  • het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 10 euro in het geval van de personen bedoeld in artikel 2, § 4, van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen.