Retributie - Sluikstorten

Print

Door het gemeentebestuur wordt een retributie geheven op het verwijderen van afvalstoffen, gestort op plaatsen waar dit door wettelijke of reglementaire bepalingen verboden is:

  • ​per vracht of gedeelte van een vracht, ongeacht het soort afvalstoffen