Retributie - Reclamevoertuigen

Print

Door het gemeentebestuur wordt een retributie geheven op het parkeren van een reclamevoertuig op de openbare weg.

  • gratis voor een maximale duur van drie uur, behalve op de plaatsen waar de reglementering van de blauwe zone, van het bewonersparkeren of een andere reglementering van toepassing is;
  • een forfaitair bedrag van 25,00 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.