Retributie - Parkeren in een blauwe zone

Print

Door het gemeentebestuur wordt een retributie geheven op het parkeren van een motorvoertuig in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone):

  • gratis voor de vergunde parkeerduur
  • gratis wanneer een bijzondere parkeerregeling voorzien is voor de personen die in het bezit zijn van een bewonerskaar of een gemeentelijke parkeerkaart
  • gratis voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap
  • een forfaitair bedrag van 20 euro per dag voor elke periode die langer is dan de vergunde parkeerduur