Retributie - Inzameling huishoudelijk afval

Print

Er wordt een retributie geheven op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen die worden aangeboden in speciale afvalzakken en -containers.

  • 1,20 euro per zak van 45 liter met restafval;
  • 1,50 euro per zak van 60 liter met restafval;
  • 0,25 euro per zak met plastic flessen en bidons, metaal en drankkartons (pmd);
  • 0,08 euro per biozakje (gft);
  • 0.90 euro/kleefvignet voor een gft-container van 40 liter;
  • 1.80 euro/kleefvignet voor een gft-container van 140 liter;
  • 3,00 euro per begonnen schijf 10 kg voor grof vuil met een minimum van 6,00 euro;
  • 0,50 euro per begonnen schijf 10 kg voor snoeiafval met een minimum van 1,00 euro

Gezamenlijke afvalcontainers voor de restfractie huisvuil:

  • 0,20 euro per terbeschikkinggestelde inhoud van 1 liter;
  • per lediging: totaal terbeschikkinggestelde inhoud gedeeld door 60, afgerond naar het bovenliggende geheel getal, vermenigvuldigd met de prijs van een huisvuilzak van 60 liter.