Retributie - Bouwwerf op de openbare weg

Print

Het gemeentebestuur heft een retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg voor het plaatsen van bouwmaterialen, hijstoestellen, stellingen en andere voorwerpen ter gelegenheid van werkzaamheden aan een privé-eigendom.

Voor de inname van het trottoir is geen retributie verschuldigd gedurende de eerste vijftien kalenderdagen.