Retributie - Betalend parkeren

Print

Door het gemeentebestuur wordt een retributie geheven voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg in de zones met betalend parkeren:

  •      2 euro voor een halve dag, zijnde van 06.00 tot 14.00 uur, of van 12.00  tot 18.00 uur
  •      7 euro voor een dag
  •    16 euro voor een weekabonnement
  •    33 euro voor een maandabonnement
  •    80 euro voor een driemaandabonnement
  •  160 euro voor een zesmaandabonnement
  •  240 euro voor een negenmaandabonnement
  •  320 euro voor een jaarabonnement
  •  een forfaitair bedrag van 20 euro per dag voor elke periode die langer is dan de betaalde parkeerduur

De houders van een inwonerskaart zijn vrijgesteld van de retributie, wanneer deze kaart zichtbaar is aangebracht achter de voorruit van het voertuig, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig.

Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis, wanneer de speciale kaart voor mensen met een handicap, is aangebracht achter de voorruit van het voertuig, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig.