Hoe bezwaar indienen ?

Print

Een bezwaarschrift kunt u op volgende manieren indienen:

  • per brief, gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke
  • online met dit formulier

Het bezwaarschrift:

  • bevat de reden van je bezwaar met eventuele bewijsstukken
  • bevat een kopie van het aanslagbiljet
  • vermeldt uw naam en adres
  • is door u ondertekend en gedateerd
  • wenst u gehoord te worden op de hoorzitting, dan moet u dit uitdrukkelijk vragen in uw bezwaarschrift.