Bezwaarprocedure

Print

Zodra wij uw bezwaar ontvangen hebben, ontvangt u een ontvangstbewijs als bevestiging. 

Hebt u in het bezwaarschrift gevraagd om gehoord te worden, dan wordt u nadien met een aangetekende brief uitgenodigd voor een hoorzitting.
De beslissing van het college word u per aangetekende zending meegedeeld.
Gaat u niet akkoord met de beslissing van het college, dan kunt u daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. 

Deze procedure wordt toegelicht bij de beslissing van het college.