Kohierbelasting wegwijzers

Print

Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op de wegwijzers voor etablissementen en plaatsen door het publiek bezocht, aangebracht op of langs de openbare wegen van de gemeente:  125 euro per wegwijzer.

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.