Kohierbelasting tweede verblijven

Print

Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de gemeente, ongeacht of ze ingeschreven zijn in de kadastrale legger: 2 000 euro per tweede verblijf.

De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand wordt in aanmerking genomen.