Kohierbelasting milieu

Print

Door het gemeentebestuur wordt een milieubelasting geheven:

  • gezinnen: 50 euro
  • bedrijven: 50 euro (te vermeerderen met  500 euro voor inrichtingen klasse 1 en 250 euro voor inrichtingen klasse 2)

Personen met verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering krijgen een vrijstelling van 50 %.

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.