Kohierbelasting grote detailhandel

Print

Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op de vestiging van kleinhandel op het grondgebied van de gemeente.

Het bedrag van de belasting wordt voor elk kleinhandelsbedrijf met een netto handelsoppervlakte 400 vierkante meter of meer als volgt vastgesteld: 200 euro per 100 vierkante meter netto handelsoppervlakte.

Een gedeelte van 100 vierkante meter wordt als een eenheid beschouwd en in aanmerking genomen voor volle 100 vierkante meter.