Kohierbelasting brandstofdistributieapparaten

Print

Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op elk vast of beweegbaar verdeelapparaat van vloeibare of gasvormige motorbrandstoffen, geplaatst op het grondgebied van de gemeente langs een openbare weg of op een private eigendom die uitgeeft op een openbare weg, en waaraan het publiek zich kan bevoorraden:

  • 120 euro per bedieningspunt van een vast apparaat
  •   60 euro per bedieningspunt van een verplaatsbaar apparaat

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.