Kohierbelasting banken en bankautomaten

Print

Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op de bank- en financieringsinstellingen en de bankautomaten gevestigd of geïnstalleerd op het grondgebied van de gemeente:

  • 2 500 euro per bank of financieringsinstelling
  • 1 000 euro per bankautomaat

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.