Contantbelasting kermisinstallaties

Print

Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op het plaatsen van kermisinstallaties: van 75 euro tot  300 euro naargelang de attractie.

De belasting is alleen verschuldigd voor kermis Opperstraat. Voor de andere kermissen wordt geen belasting geheven