Contantbelasting aggregaten

Print
Het gemeentebestuur wil het gebruik ontmoedigen van generatoren op brandstof voor het opwekken van elektrische stroom.
Deze toestellen veroorzaken milieu- en geluidshinder.
Tegelijkertijd wil men het gebruik van ‘groene stroom’ via de gemeentelijke aftakpunten stimuleren.
 

De belasting bedraagt € 75 per gebruikt aggregaat voor een dag of een dagdeel.