Contantbelasting aanvragen diverse vergunningen

Print

Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op:

  1. de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een melding, bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009:
  • 25 euro/melding van handelingen in of aan gebouwen
  • 25 euro/aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling
  • 75 euro/aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling
  • 50 euro/aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanleg
  • 150 euro/aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor regularisatie van een bestaande toestand
  • 75 euro/aanvraag verkavelingsvergunning

2. de aanvragen bedoeld in het Vlaams reglement op de milieuvergunning:

  • 2 500 euro/vergunning klasse 1 met milieueffectenrapport en/of veiligheidsrapport
  • 2 000 euro/vergunning klasse 1 met openbaar onderzoek
  • 600 euro/vergunning klasse 2 met openbaar onderzoek