Contantbelasting aanvragen diverse vergunningen

Print

Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op:

1°   voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen binnen de vereenvoudigde procedure: 75 euro;

2°   voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen binnen de gewone procedure: 120 euro;

3°   voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het tot stand brengen van minstens 20 wooneenheden of met aanleg van wegenis: 1 000 euro;

4°   voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: 120 euro;

5°   voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor minstens 20 loten of met aanleg van wegenis: 1 000 euro;

6°   voor de aanvraag van een omgevingsvergunning tot bijstelling van de verkaveling: 120 euro;

7°   voor de melding van stedenbouwkundige handelingen: 50 euro;

8°   voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting:

klasse 1 en 2 vereenvoudigde procedure: 200 euro;
klasse 2 in de gewone procedure: 600 euro;
klasse 1 in de gewone procedure: 1 000 euro;
klasse 1 met veiligheids- en/of milieueffectenrapport: 1 000 euro;

9°   voor de melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: 50 euro;

10°   voor de melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit: 50 euro;

11°   voor een verzoek tot bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden van een omgevingsvergunning: 120 euro;

12°   voor de mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur: 120 euro;

13°   voor de ingave aanvraag in het omgevingsloket: 75 euro onverminderd de belasting voor de aanvraag.

 

  •