Aanvullende belasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woning

Print

Het gemeentebestuur heft een aanvullende belasting op de heffing van het Vlaamse Gewest met betrekking tot  ongeschikte en/of onbewoonbare woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente.

De belasting wordt vastgesteld op 30 opcentiemen.