Aanvullende belasting verkrotting van gebouwen

Print

Het gemeentebestuur heft een aanvullende belasting op de heffing van het Vlaamse Gewest met betrekking tot de verkrotting van gebouwen en/of woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente.

De belasting wordt vastgesteld op 30 opcentiemen.