Aanvullende belasting onroerende voorheffing

Print

Door het gemeentebestuur wordt een aanvullende belasting gevestigd op de belasting op het kadastraal inkomen van de onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente: 1038 opcentiemen.