Kohierbelasting wegzate

Print

Met deze belasting verhaalt het gemeentebestuur de kostprijs voor de onteigening van de terreinen die noodzakelijk zijn voor de aanleg, de verbreding of de verlenging van een openbare weg en/of riool.

De belastingplichtige kan in 20 annuïteiten betalen of in één keer.